Hornøya fyr

Norges østligste fyr og fuglekoloni
Byggeår: Påbegynt fyr 1896
Renoveringsår: Under planlegging
Utvikles av: Hornøyas venner og Kystverket

Hornøya fyr er Norges østligste punkt. Dette er fuglenes rike, hvor utvikling må skje i respektfullt samspill med 50 000 hekkende sjøfugl.

Hornøyas tiltrekningskraft for fugleinteresserte og forskere, vardøværinger og turister har et stort næringspotensial. Med bedre tilrettelegging og markedsføring av Hornøya som destinasjon, har kan man de senere årene styrket den lokale reiselivsnæringen.

Fra gammelt av lå Hornøya under Vardøhus festning, hvor kommandanten hadde enerett til eggsanking som betaling for kommandantvirke. Vaktholdet på øyen var strengt, og ilandstigning av eggtjuver ble møtt med skarpe pistolskudd.

I dag er velkomsten til øya mer inviterende. Flere lokale aktører i Vardø arbeider med å tilgjengliggjøre det unike landskapet og det historiske kystfyret for flere. Fyret i seg selv inngår i en nasjonal kystkulturhistorie, der både Riksantikvaren og Kystverket aktivt oppfordrer til «vern gjennom bruk», så kysthistorien levendegjøres gjennom ramsalte opplevelser for tilreisende.

  • Utflukt til Hornøya, Sogneprest Grasmo til venstre, ca. 1910-1920
  • Fyrtårnet bygges.
  • Fyret før det nye tårnet ble bygd.