Ingv Valle

Havets bensinstasjon
Byggeår:Gjenreisningsperioden
Renoveringsår: 2012 – 2014
Utvikles av: Per Ivar Grundnes

Generasjonsbedriften Ingv. Valle ble utviklet som havets bensinstasjon. Olje, drivstoff og utstyr for motoriserte båter skapte en bedriftssuksess med sterk tilknytning til det maritime miljøet i Vardøs indre våg.

Per Ivar Grundnes ønsker nå å utvikle planer for hvordan det tradisjonsrike Ingv. Valle anlegget, med forretningsgården i gjenreisningsstil mot Strandgaten kan tilpasse seg ny bruk

Ing. Valle Forretning er et typisk eksempel på mye av gjenreisningsarkitekturen som finnes i Medtbyen.