Vestervågen

Fiskeribydelen

Vestervågen har tradisjonelt vært boplass for byens fiskere. Her hadde de kortest vei til både båt og egnebu. Havna innenfor den østre moloen har de beste liggeforholdene for båter, og er også i dag preget av fiskebåter og måkeskrik.

Bydelen vokste fram i slutten av 1800-tallet med Strandgata som hovedgate. På havnesiden utviklet fiskeriene seg. Gata huset handelsmenn og fiskekjøpere i boliger og butikker med yrende aktivitet. Flere av de gamle fiskebrukene ble erstattet av fiskebruk av betong etter krigens ødeleggelser. Likevel finner vi igjen flere av de opprinnelige fiskebrukene med egnebuer, sløyeskur og pakkhus.

Martin Olsen-bruket og Østre Molokrok er to fiskebruk hvor eierne planlegger å starte renovering i løpet av 2014. Ønsket er å ivareta bydelen som et levende kystmiljø som viderefører Vardøs rike fiskerihistorie.

I Vestervågen er det flere bygg av kulturhistorisk verdi som er framtidige potensielle prosjekter.

  • Vestervågen sett fra Turnhallen. 1950-tallet.