Medtbyen

Gjenreisningsbydelen

I Medtbyen og området rundt Strandgata finner man et av Norges mest karakteristiske bymiljøer i gjenreisningsstil. Denne delen av Vardø ble hardt rammet under krigen, og flere av byens hovedbygg ble reist i løpet av etterkrigsårene. Kirke, rådhus, forretningslokaler, kontorer og boliger ble oppført i tidsriktig stil. Typisk for flere av byggene er karakteristiske skifertak og en optimistisk fargepallett.

Første del av Strandgata er i dag det viktigste handelsområdet i Vardø. Byggene har hovedsakelig forretningslokaler på bakkeplan, og kontor eller leiligheter i etasjene over. Det brede gateløpet er også karakteristisk for den første delen av Strandgata.

Det tidligere Trygdekontoret og Ingv. Vallegården er begge tidstypiske forretningsgårder i Strandgaten. Begge byggene har dedikerte eiere som legger stolthet i helhetlig restaurering i tråd med gjenreisningsarkitekturens stil.

  • Valen med Rådhuset, slutten av 1950-tallet