Steilneset

Minnesmerke for de trolldomsdømte
Byggeår: 2011
Utvikles av: Varanger museum og Statens vegvesen

Med minnesmerket av Peter Zumthor og Louise Bourgeois har Vardø og Steilnesset blitt satt på det internasjonale arkitektur- og kunstkartet.

I tillegg til minnesmerket for de trolldomsdømte rommer naturområdet på Steilnesset mange andre spor fra byens historie.

Etter ferdigstillingen av minnesmerket, sommeren 2011, bestemte Statens vegvesen å kjøpe opp naturområdet for å muliggjøre en helhetlig utvikling av Steilnesset.

Tanken er å knytte kulturhistorien i området sammen med ulike naturopplevelser. I 2005 ble arbeidet startet med å etablere en egen kultursti i forbindelse med markering av 1000-års stedet. Nasjonal turistveg har arbeidet med utvidelse og ferdigstillelse av kultur- og naturstien. Målet er å gi et bedre tilbud for både de besøkende i Vardø og beboerne på øya.

Varanger museum har formidlingsansvar for minnestedet og en prosjektgruppe under ledelse av Varanger museum jobber med å utvikle et formidlingskonsept.