Slippen

Over 100 år gammelt mekanisk båtverksted
Byggeår:1911
Renoveringsår: 2012 – 2015
Utvikles av: Varanger museum

Det mekaniske båtverkstedet Slippen har spilt en sentral rolle i Vardøs havneaktivitet siden opprettelsen i 1911.

I etterkrigsårene ble aktiviteten på Slippen flettet sammen med bedriftshistorien til familien Bye, men den har nå stått tom siden midten av åttitallet

Vardø museum overtar nå deler av Slippen. Museet ønsker å videreføre båthåndverk og tradisjoner i et levende havnemiljø. Museumet driver også restaurering av båten Einar 2 og ønsker å se denne aktiviteten i sammenheng med Slippen i museumets satsing på kystkultur. Båtforeningen i Vardø fortsetter også å bruke verkstedet.

Slippen inngår som ett av flere kulturhistoriske bygg i bydelen Festningsgata og Belsen