Martin Olsen bruket

Tradisjonsrikt bygg huser Vardøs største bedrift
Byggeår: 1850-1910
Renoveringsår: Planlagt 2014
Utvikles av: Asbjørn Daugaard

Det historiske Martin Olsen-bruket, med bygg fra 1850 til 1910, har de siste 20 årene huset en av Vardøs viktigste bedrifter.

Finnmark Entreprenør, under ledelse av familien Daugaard, gjør sitt for å holde sysselsettingen oppe i Vardø med kontinuerlig rekruttering av driftige arbeidsfolk og oppdrag i hele Nord Norge.

Asbjørn Daugaard har nå gått i gang med restaurering av det erverdige Martin Olsen bruket.

Martin Olsen-bruket er et av anleggene med kulturhistorisk verdi i bydelen Vestervågen