Om oss

VARDØ RESTORED består av et tverrfaglig team tilknyttet Varanger museum Iks avdeling Vardø.

Prosjektgruppen har kompetanse innen stedsutvikling, kulturminnevern, næringsutvikling, arkitektur, tradisjonshåndverk, storytelling og digital kommunikasjon.

Noen av oss bor og jobber fast i Vardø, mens andre befinner seg i Tromsø, Bergen, Stavanger og Berlin og kommer til Vardø for å jobbe i kortere perioder. Men vi har alle en ting til felles: At vi digger Vardø og alle ildsjelene som sørger for at Vardø er en kickass plass.

VARDØ RESTORED er et samarbeid mellom lokale næringsaktører i Vardø, og offentlige nasjonale satsninger. Gode samarbeidspartnere sikrer faglig kompetanse og økonomisk handlingsrom til å gjennomføre gode kvalitetstiltak. Våre støttespillere er en forutsetning for langsiktig og målrettet arbeid med å istandsette og tilrettelegge for ny næringsaktivitet i Vardøs kulturhistoriske bygg.

VARDØ RESTORED vil derfor takke for gode samarbeid med nasjonale og regionale aktører: Varanger museum, Vardø kommune, Finnmark Fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Kulturrådet, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Nordnorsk fartøyvernsenter, Arkitektur,- og designhøyskolen i Oslo.

VARDØ RESTORED jobber etter en «folk først» filosofi, der fokus er på menneskene som eier og driver virksomheten sin i kulturminner. Lokale krefter i Vardø er, gjennom sitt pågangsmot og sin kjærlighet til byen, en nøkkel til vellykket byutvikling. Det er derfor grunnleggende å få frem menneskene bak husene. Dette gjøres gjennom deltakende prosess der prosjektgruppen er aktivt tilstede og lytter til huseiernes fortellinger, visjoner og utfordringer.

Huseiernes individuelle prosjekter og behov tas på alvor, og erfaringer videreutvikles i fellesskap. Prosjektgruppen hjelper aktørene med målrettet bistand til restaurering av bygninger, hjelp med søknader, nytenkende styrking av næringsvirksomhet, og strategisk byutvikling med kulturarv som utgangspunkt.

VARDØ RESTORED tilrettelegger for nye fortellinger og fremtidsrettet næringsvirksomhet i Vardøs kulturhistoriske bygg.

Vardø er i dag den eneste byen i Finnmark der man kan oppleve en samlet førkrigsbebyggelse i en tydelig historisk bystruktur. Dette gjør byen unik nasjonalt.

VARDØ RESTORED er en byutviklingsstrategi med respekt for byens særpreg, rike kulturhistorie og lokale næringsinitiativer.

Monica Dahl

Monica Dahl

Prosjektansvarligmonica.dahl@varangermuseum.no
Svein Harald Holmen

Svein Harald Holmen

Prosjektledershholmen@icloud.com
Rasmus Skrydstrup

Rasmus Skrydstrup

Restaureringsshåndverkerrasmus.skrydstrup@varangermuseum.no
Kjell Odin Larsen

Kjell Odin Larsen

Tømmermester
Reka Rozsa

Reka Rozsa

Kommunikasjonsansvarligrreka01@gmail.com
Ingrid Vedeler Brekkhus

Ingrid Vedeler Brekkhus

Arkitektingridvbrekkhus@gmail.com
Mats Kemppe Johansen

Mats Kemppe Johansen

Arkitektkemppe83@gmail.com
Andreas Haukenes

Andreas Haukenes

Ansvarlig historiske bilderAndreas.Haukenes@varangermuseum.no
Kai Remi Hagen

Kai Remi Hagen

Filmskapermail@kaihagen.no
Torill Andreassen

Torill Andreassen

Prosjektleder webtorill@gmail.com
Bernd Hacker

Bernd Hacker

Webutviklerbernd@logikstudio.de
Serena Vittoria Nitti

Serena Vittoria Nitti

Grafisk designerserenanitti@gmail.com

Hjemme hos

Kurs i restaureringshåndverk

Kurs i restaureringshåndverk

Veiledning fra håndverker

Veiledning fra håndverker

Rådgivning over telefon

Styringsgruppemøte

Næringsutvikling

Dokumentasjon- og formidlingsarbeid

Dokumentasjon- og formidlingsarbeid

DIVE-analyse

DIVE-analyse

Byvandring

Byvandring

Varanger museum
Varanger museum

Varanger museum

Prosjekteier
Vardø Kommune
Vardø Kommune

Vardø Kommune

Hovedfinansiør
Finnmark fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hovedfinansiør
Riksantikvaren
Riksantikvaren

Riksantikvaren

Hovedfinansiør
Norsk kulturminnefond
Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond

Finansiør av restaureringsprosjekter
Kystverket
Kystverket

Kystverket

Finansiør av forstudien
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet

Finansiør av forstudien
Kulturrådet
Kulturrådet

Kulturrådet

Finansiør av forstudien
Arkitektur- og Designhøgskolen
Arkitektur- og Designhøgskolen

Arkitektur- og Designhøgskolen

Samarbeidspartner forskning og utvikling
Nidarosdomen
Nidarosdomen

Nidarosdomen

Samarbeidspartner restaureringshåndverk