Østervågen

Nord Norges eldste bygrunn

De første som ble bofaste i Vardø slo seg ned i Østervågen for ca 700 år siden. Boligene var som torvhytter med vindu i taket. Tuftene her i Østervågen viser Norges eldste bygrunn Nord for Trondheim.

I dag er mange lokale foretak og virksomheter etablert i miljøet på Husegården , som har utviklet seg til et kulturelt tyngdepunkt for kreative ildsjeler i Vardø. Bymiljøet omkring Husegården har en kompleks og spennende sammensetning av historiske bygninger, større bygårder, havnebygg og Vardøs gamle kino.

Flere av eierne har kreative ambisjoner tilknyttet restaurering av sine bygg, noe som i fremtiden kan skape et kulturelt tyngdepunkt for Vardø i Østervågen. Kanskje kan Østervågen bli en levende gamleby i Vardø?

I Østervågen er det kartlagt flere bygg som er av kulturhistorisk verdi og som kan være potensielle renoveringsprosjekter.

  • Bioteatret. Gamlekinoen.
  • Østervågen fra kirketårnet. År ukjent.
  • Østervågen fra kirketårnet. År ukjent.